5 kryteriów wyboru dobrego przewoźnika w transporcie leków

Jesteś uczestnikiem hurtowej dystrybucji produktów leczniczych i odpowiadasz za transport leków, to pewnie nieraz miałeś dylemat z wyborem dobrego przewoźnika. Wiadomo, transport wyrobów farmaceutycznych wymaga spełnienia wyjątkowych wymagań jakościowych i bezpieczeństwa, więc tutaj uwaga przy wyborze przewoźnika musi być skupiona na wielu aspektach. Co zatem powinien posiadać i zapewniać przewoźnik, który bierze udział w przewozie produktów?

1. Transport farmaceutyczny, a posiadanie certyfikatu GDP

Certyfikat Good Distribution Practice to pierwszy konieczny dokument, bez którego nie ma mowy o przewozie leków. Jest on gwarancją stosowania wytycznych zgodnych z dobrą praktyką dystrybucyjną oraz spełniania najwyższych wymagań jakie stawiane są przed dystrybutorami farmaceutyków, a dotyczą one wielu obszarów:

  • zarządzania jakością,
  • sprzętu i wyposażenia,
  • personelu biorącego udział w hurtowej dystrybucji leków.

2. Przewóz leków, a system zarządzania jakością

Nie wystarczy, że przewoźnik farmaceutyków spełnia wymagania GDP. Podejmując współpracę z przewoźnikiem trzeba jeszcze upewnić się, że ma wdrożony system zarządzania jakością. Taki certyfikat jest zawsze wartością dodaną. Potwierdza, że przewoźnik spełniania wymagania i standardy jakie niesie za sobą norma ISO9001:2015 oraz potwierdza, że usługa transportu leków robiona jest na najwyższym poziomie.

Kiedy możemy powiedzieć, że przewoźnik ma dobry system zarządzania jakością?

  • kiedy procedury, procesy, zasoby i działania zapewniają, że dostarczony towar utrzymuje swoją jakość i integralność,
  • kiedy procedury, procesy, zasoby i działania gwarantują, że transportowany towar pozostaje w legalnym łańcuchu dostaw,
  • kiedy system jest w pełni udokumentowany.

3. Transport farmaceutyczny, a wyposażenie samochodu

Przewoźnik realizujący transport farmaceutyczny odpowiada też za niezbędne warunki przewozu (temperatura przewozu leków, zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza w przestrzeni ładunkowej oraz zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem mechanicznym), a to z kolei wymaga specjalnego wyposażenia samochodów. Tutaj wyjątkowo liczy się ochrona przed wprowadzeniem do łańcucha dostaw produktu sfałszowanego, czy kradzieżą. Pojazd powinien więc posiadać:

  • czujniki temperatury i drukarkę umożliwiającą robienie na bieżąco wydruku temperatury,
  • systemy GPS do kontroli i monitorowania temperatury oraz zapewnienia bezpieczeństwa poprzez możliwość śledzenia pojazdu i generowania alarmów,
  • odpowiednie dokumenty – świadectwa ATP, potwierdzenia kalibracji czujników, świadectwa mappingów, ważne przeglądy techniczne agregatu, chłodni i ciągnika oraz książki myć.

4. Przeszkolony personel przewoźnika

transport leków - szkolenia  transport leków - szkolenia

Prawidłowa dystrybucję produktów leczniczych to nie tylko certyfikaty i wyposażenie samochodu. Sprawnie działający proces przewozu, to również, a może nawet przede wszystkim zespół, który musi być odpowiednio przeszkolony i mocno świadomy swoich obowiązków. Dlatego przepisy wymagają, aby przewoźnik szkolił każdego nowego pracownika, który ma brać udział w dystrybucji leków, a w ciągu roku powinien przeprowadzać szkolenia doskonalące. Należy zadbać o systematyczne szkolenie kierowców. Oni również muszą przechodzić szkolenia wstępne i doskonalące, a każdy typ szkolenia musi być udokumentowany. Dodatkowo, w przedsiębiorstwie biorącym udział w transporcie farmaceutycznym powinna być powołana Osoba Odpowiedzialna, która na co dzień dba o przestrzeganie procedur i wytycznych. Musi ona posiadać odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie, a jej obowiązki powinny być jasno sprecyzowane i udokumentowane. Warto więc podejmując współpracę z nowym przewoźnikiem, zadbać również o sprawdzenie i tego aspektu. Istotną kwestią jest opracowanie zakresu obowiązków i kart stanowiskowych dla osób biorących udział w realizacji usług związanych z transportem leków. Każdy uczestnik tego łańcucha dostaw powinien być świadom swoich odpowiedzialności i uprawnień, które są zgodne z dobrą praktyką dystrybucyjną oraz odpowiadają na potrzeby nadawy i odbiorcy towaru.

5. Stały kontakt z przewoźnikiem

Realizując transport leków bardzo ważny jest też stały kontakt z przewoźnikiem. Tutaj w sukurs przychodzą nowe technologie. Dzięki nowoczesnym systemom telematycznym istnieje możliwość ciągłej kontroli pojazdów poprzez wygenerowanie linków w programach GPS i udostępnienie ich klientowi. Będąc zlecającym masz więc możliwość śledzenia o każdej porze gdzie aktualnie znajduje się ciężarówka z Twoim towarem. Bezpieczeństwo towaru do postawa dla dystrybutorów hurtowych leków - wiedza gdzie w danej chwili znajduje się towar to podstawa współpracy.

Dodatkowo, do obsługi każdego transportu leków przewoźnik powinien zapewnić kontakt ze spedytorem, który na każdym etapie transportu powinien być z Tobą w kontakcie i na bieżąco przekazywać informacje o etapie procesu transportu.

Podsumowanie

Jak więc widać, transport leków nie jest prostym zadaniem. Przewoźnik ma do spełnienia wiele wymagań, które zapewnią, że powierzony mu towar dojedzie od załadunku, na rozładunek w odpowiednich warunkach, przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz z wykorzystaniem tylko wykwalifikowanego personelu. Tak zaawansowany rodzaj transportu wymaga też dobrej, dwukierunkowej komunikacji, która jest bardzo pomocna na każdym etapie realizacji transportu. Dużo lepiej współpracuje się, kiedy informacje o towarze przekazywane są na bieżąco, a w sytuacjach awaryjnych zlecający jest stale informowany o statusie transportu. Zlecenie transportu leków certyfikowanemu przewoźnikowi to minimalizacja ryzyka sytuacji niepożądanych, do jakich może dojść jeżeli zleci się transport osobom niemającym świadomości o specyfice tego rodzaju przewozu.

Jeżeli chcesz powierzyć swój towar certyfikowanemu i doświadczonemu przewoźnikowi - napisz lub zadzwoń a nasz personel odpowie na każde Twoje pytanie dotyczące spełniania najwyższych standardów w transporcie farmaceutycznym. Zwracamy szczególną uwagę aby transport towarów wrażliwych, które są podstawą naszych usług, był bezpieczny, a warunki temperaturowe zostały zachowane. Wykorzystujemy do tego szereg narzędzi takich jak dostosowane do przewozu leków chłodnie (każda posiada certyfikat ATP, kalibrację czujników, mapping, książkę myć), wykwalifikowany personel (pracownicy przechodzą szkolenia wstępne, doskonalące oraz delegowani są na szkolenia w zewnętrznych jednostkach szkoleniowych) oraz długą listę procedur zgodnych z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w oparciu o które działamy. Nasze rozwiązania są dla Ciebie odpowiednie? Możemy umówić się na krótką rozmowę, podczas której opowiemy o naszym doświadczeniu i odpowiemy na Twoje pytania.

 

Autor tekstu: Małgorzata Łazowska

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się
w transporcie międzynarodowym? Zapisz się do newslettera

Przesuń w prawo aby wysłać

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.