Czym jest Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków (GPD)?

Certyfikat Good Distribution Practice - GPD, stanowi istotny element w zapewnianiu jakości dystrybucji leków w Polsce. Kwestie transportu produktów leczniczych (nazwa ustawowa leków w Polsce) regulują: ustawa z 2001 roku - Prawo farmaceutyczne i Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które to szczegółowo określają warunki ich transportu, załadunku i rozładunku. 

GPD to standard, który ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz skuteczności procesu dystrybucji farmaceutyków.

 • Dobra Praktyka Dystrybucyjna - co to jest?
 • Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Standardy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Proces uzyskiwania Certyfikatu GPD
 • Zasady GPD dla leków
 • Transport leków zgodnie z GDP
 • GPD w dystrybucji leków - podsumowanie
   

Dobra Praktyka Dystrybucyjna - co to jest?

Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, znany również jako GPD, to dokument potwierdzający, że dany podmiot spełnia określone standardy jakości w zakresie dystrybucji leków. Bez wątpienia jest to kluczowy element w zapewnianiu bezpieczeństwa i skuteczności procesu dostarczania leków do aptek, do pacjentów.

Certyfikat GPD obejmuje szereg zasad i wytycznych dotyczących m.in.:

 • bezpieczeństwa i higieny w procesie dystrybucji leków,
 • kontroli temperatury podczas przechowywania i transportu leków,
 • prowadzenia ścisłej dokumentacji procesów dystrybucyjnych,
 • wymaganych szkoleń pracowników w zakresie praktyk dystrybucyjnych.

Standardy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Standardy GPD określają szczegółowe wymagania w całym łańcuchu dostaw, dotyczące wszystkich etapów dystrybucji leków, począwszy od magazynowania, przez dystrybucję, po dostawę do aptek i szpitali. Standardy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczą zarówno infrastruktury, jak i procesów zarządzania jakością.

GPD ma na celu zapewnienie, że leki w Polsce są przechowywane, transportowane i dostarczane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Obejmuje to zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, właściwej identyfikacji produktów oraz ścisłą kontrolę nad procesem dystrybucji.

Proces uzyskiwania Certyfikatu GPD

Jak przebiega proces certyfikacji GPD dla przedsiębiorstw dystrybuujących leki? Proces certyfikacji GPD w Polsce polega na przeprowadzeniu audytu przez uprawnioną instytucję, która ocenia zgodność działalności firmy z wymaganymi standardami. Pozytywny wynik audytu skutkuje przyznaniem certyfikatu GPD. 

Proces uzyskiwania certyfikatu GPD obejmuje szereg kroków, począwszy od przygotowania dokumentacji przez przedsiębiorstwo, poprzez przeprowadzenie audytu zewnętrznego, aż do ostateczną decyzję w sprawie przyznania certyfikatu. 

Po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji, firma otrzymuje certyfikat GDP oraz znak certyfikacyjny. Certyfikat GPD ważny jest na okres trzech lat (konieczność przeprowadzenia 2 audytów sprawdzających), po którym następuje proces re-certyfikacji systemów zarządzania.

Certyfikat GDP wydają jednostki certyfikujące. Ten organ jest odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad działalnością farmaceutyczną w kraju, w tym - nad przestrzeganiem standardów dobrej praktyki dystrybucyjnej.

Transport leków zgodnie z GDP 

Transport leków zgodnie z GDP, oznacza, że wszystkie produkty lecznicze są przewożone przeznaczonymi do tego celu, specjalnymi pojazdami chłodniczymi z wymaganymi certyfikatami. Warunki przewozu, w tym: temperatura, wilgotność i inne parametry przechowywania paczek z lekami podczas transportu, muszą być ściśle kontrolowane i monitorowane, aby jakość i właściwości leków podczas dystrybucji nie uległy zmianie. 

Podczas transportu leków cały proces załadunku i rozładunku musi się odbywać sprawnie i szybko, aby nie przerwać ciągu chłodniczego i ograniczyć ryzyko związane z utratą jakości przez produkty lecznicze. Surowe standardy i procedury GDP określają, że leki muszą być całkowicie zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków zewnętrznych, zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i kradzieżą. 

Transport farmaceutyczny wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych GDP, aby zapobiec także wprowadzaniu sfałszowanych leków do łańcucha dostaw. 

GPD w dystrybucji leków - podsumowanie:

Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków (GPD) jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa dystrybucji leków w Polsce. Przestrzeganie standardów GPD pozwala na minimalizację ryzyka związanego z niewłaściwą dystrybucją farmaceutyków oraz zapewnia pacjentom pewność co do jakości przyjmowanych leków.

Bezpieczny transport leków to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów prawa, ale także troski o zdrowie i życie pacjentów! Bezpieczny transport leków to zadanie, które wymaga zaawansowanej wiedzy i fachowego podejścia, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom z firmy transportowej Eltrans, bo naszą specjalizacją jest międzynarodowy transport drogowy leków i towarów wysokiej wartości zgodnie z wytycznymi GDP i TAPA TSR 1! 

Więc jeśli chcesz zlecić transport produktów leczniczych - to zapraszamy Cię do nas! Umów się na rozmowę, zadzwoń lub napisz do nas już dziś! Sprawdź - co możesz zyskać i ile zaoszczędzisz dzięki naszej ofercie.

Czytaj również: Jak wybrać odpowiedniego przewoźnika leków?

 

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.