Jak wdrożyć certyfikat TAPA TSR? - Praktyczne wskazówki

Wdrożenie certyfikatu TAPA TSR (Transported Asset Protection Association Trucking Security Requirements) to proces, który wymaga staranności i zaangażowania całej firmy. Certyfikat TAPA TSR  jest międzynarodowym standardem określającym wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu drogowego, szczególnie wrażliwych i cennych towarów. Poniżej przedstawiamy zagadnienia związane z wdrożeniem certyfikatu TAPA TSR. Sprawdźmy zatem - Jak wdrożyć certyfikat TAPA TSR? 

Główne aspekty certyfikatu TAPA TSR

Audyt TAPA polega na szczegółowej weryfikacji zgodności procedur, zabezpieczeń fizycznych i technicznych danej firmy z wymaganiami określonymi w standardach TAPA, takich jak - TAPA TSR (Trucking Security Requirements) dla transportu drogowego. Audyt TAPA jest przeprowadzany przez niezależnych, akredytowanych audytorów TAPA.

Główne aspekty certyfikatu TAPA TSR to m.in. wymagania dotyczące m.in. zabezpieczeń fizycznych i technicznych pojazdów, procedur monitorowania i alarmowania, szkoleń personelu oraz zarządzania bezpieczeństwem w firmie. Certyfikacja TAPA TSR obejmuje audyt na miejscu w firmie oraz inspekcję pojazdów zgłoszonych do rejestru TAPA. Proces certyfikacji prowadzony jest przez niezależne jednostki certyfikujące akredytowane przez TAPA.

Podczas audytu TAPA, audytor weryfikuje szereg obszarów związanych z bezpieczeństwem, takich jak:

 • kontrola dostępu i ochrona obwodowa,
 • systemy bezpieczeństwa i monitoringu,
 • procedury bezpieczeństwa i szkolenia pracowników,
 • zabezpieczenia fizyczne pojazdów i ładunków,
 • planowanie i realizacja transportu.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że audytor podczas przeprowadzania audytu TAPA, weryfikuje zarówno dokumentację, jak i praktyczne wdrożenie wymaganych środków bezpieczeństwa. 

Proces uzyskania certyfikatu TAPA TSR

Proces uzyskania certyfikatu TAPA TSR składa się z kilku kluczowych etapów i są to:

 • analiza wymagań - dokładne zapoznanie się z wymaganiami odpowiedniego poziomu TAPA TSR (1, 2 lub 3) i oceną, które z nich firma już spełnia, a które wymagają wdrożenia,
 • opracowanie planu wdrożenia - przygotowanie harmonogramu działań dostosowujących procedury, infrastrukturę i zasoby firmy do wymagań TAPA TSR,
 • wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń - implementacja środków bezpieczeństwa fizycznego (np. zabezpieczenia pojazdów), proceduralnego (np. planowanie tras) i technicznego (np. systemy monitoringu) zgodnie z wymaganiami określonego poziomu TAPA TSR,
 • audyt certyfikacyjny - przeprowadzenie audytu przez niezależną jednostkę certyfikującą w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami TAPA TSR,
 • certyfikacja - po pozytywnym audycie TAPA, firma otrzymuje certyfikat TAPA TSR ważny przez określony czasu. Certyfikat ważny jest przez 3 lata, z obowiązkiem przeprowadzania audytów wewnętrznych w 2 i 3 roku.

Kroki do implementacji standardu TAPA TSR

Implementacja standardu TAPA TSR w firmie transportowej obejmuje następujące główne kroki:

 • analiza obecnych procesów - przegląd aktualnych procedur i systemów bezpieczeństwa,
 • dostosowanie procedur - modyfikacja istniejących procesów lub wprowadzenie nowych procedur zgodnych z wymaganiami TAPA TSR,
 • inwestycje technologiczne - zakup i wdrożenie niezbędnych systemów monitorowania i zabezpieczeń,
 • szkolenia i certyfikacja personelu - przeszkolenie pracowników z nowych procedur i systemów.
 • przeprowadzenie audytów - regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych i przygotowanie firmy do audytu zewnętrznego.
   

Sprawdź: Przewóz leków

Jak zdobyć certyfikat TAPA TSR dla firmy?

 • Etap 1 - Ocena wstępna - Przeprowadzenie audytu wstępnego przez certyfikowanego audytora TAPA, który oceni gotowość firmy do certyfikacji. Na podstawie raportu z audytu firma otrzymuje zalecenia do wdrożenia wymaganych usprawnień.
 • Etap 2 - Wdrożenie wymagań TAPA TSR - Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa zgodnych ze standardem TAPA TSR na wybranym poziomie, przeszkolenie personelu w zakresie nowych procedur i obsługi systemów zabezpieczeń, dostosowanie pojazdów do wymagań technicznych danego poziomu certyfikacji (np. systemy monitoringu, immobilizery). Przeprowadzenie testów i audytów wewnętrznych wdrożonych rozwiązań.
 • Etap 3 - Audyt certyfikacyjny - Zgłoszenie firmy do audytu certyfikacyjnego u akredytowanej jednostki certyfikującej TAPA. Audyt TAPA TSR na miejscu przez certyfikowanego audytora obejmuje weryfikację wszystkich obszarów wymaganych przez standard. W przypadku pozytywnego wyniku audytu, firma otrzymuje certyfikat TAPA TSR na dany poziom, ważny przez 3 lata.

Aby zdobyć certyfikat TAPA TSR dla firmy transportowej, kluczowe jest zaangażowanie kierownictwa firmy oraz odpowiednie przygotowanie procedur, infrastruktury i personelu zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami standardu.

Jakie są główne kroki do uzyskania certyfikatu TAPA TSR dla firmy?

Główne kroki do uzyskania certyfikatu TAPA TSR dla firmy to: ocena ryzyka, opracowanie procedur bezpieczeństwa, wdrożenie systemów monitorowania, szkolenie personelu, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz uzyskanie certyfikatu od jednostki certyfikującej. Czy uzyskanie certyfikatu TAPA TSR wymaga rewizji lub zmiany istniejących procesów w firmie? Tak, uzyskanie certyfikatu TAPA TSR zwykle wymaga rewizji i dostosowania istniejących procesów w firmie do rygorystycznych wymagań danego poziomu. Może to obejmować m.in.: zmiany w procedurach transportowych, systemach zabezpieczeń fizycznych i w szkoleniach pracowników.

Transport towarów wartości to zadanie, które wymaga zastosowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa, posiadania zaawansowanej wiedzy i fachowego podejścia, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom z firmy transportowej Eltrans, bo naszą specjalizacją jest międzynarodowy transport drogowy leków oraz transport towarów wysokiej wartości zgodnie z wytycznymi TAPA TSR 1!  Więc jeśli chcesz zlecić transport towarów wartościowych - to zapraszamy Cię do nas! Umów się na rozmowę, zadzwoń lub napisz do nas już dziś! Sprawdź - co możesz zyskać i ile zaoszczędzisz dzięki naszej ofercie - transport towarów wysokiej wartości.

Jakie dokumenty i procedury muszą być wdrożone, aby spełnić wymagania certyfikatu TAPA TSR 1?

TAPA TSR 1 to najwyższy poziom zabezpieczeń, przeznaczony dla transportu towarów o bardzo wysokiej wartości lub wrażliwości. Ten stopień wymaga najbardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Stopień TAPA TSR 1 gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, bo obejmuje: zabezpieczenia fizyczne, proceduralne oraz nadzór zewnętrzny. Jest przeznaczony dla firm transportowych przewożących towary o bardzo wysokiej wartości, np.: leki, elektronikę, dzieła sztuki, biżuterię.

Aby spełnić wymagania TAPA TSR 1, firma musi wdrożyć szereg dokumentów i procedur, w tym:

 • zabezpieczenia fizyczne pojazdów (np. systemy alarmowe, śledzenia),
 • procedury planowania i realizacji transportu (w tym ocena ryzyka tras),
 • instrukcje reagowania na incydenty bezpieczeństwa,
 • zasady oceny i rejestracji pojazdów pod kątem zgodności z TAPA TSR,
 • dokumentacja dotycząca systemów monitoringu i kontroli dostępu.

Wdrożenie certyfikatu TAPA TSR

Przygotowanie do audytu TAPA i wdrożenie certyfikatu TAPA TSR jest złożonym procesem. Z tego powodu, wiele firm decyduje się na wsparcie zewnętrznych konsultantów posiadających doświadczenie w tym zakresie. Wsparcie zewnętrznych konsultantów przy wdrożeniu certyfikatu TAPA TSR może pomóc w:

 • analizie luk pomiędzy obecnymi procedurami, a wymaganiami TAPA TSR,
 • opracowaniu planu wdrożenia i harmonogramu działań,
 • szkoleniu personelu w zakresie nowych procedur i systemów zabezpieczeń.
 • przygotowaniu dokumentacji wymaganej podczas audytu certyfikacyjnego,
 • koordynacji procesu wdrożenia i nadzorze nad jego prawidłową realizacją.

Skorzystanie z usług doświadczonych konsultantów może znacznie ułatwić i przyspieszyć proces wdrożenia certyfikatu TAPA TSR, zwiększając szanse na pozytywny wynik audytu certyfikacyjnego.

Czy istnieją specjalne szkolenia lub kursy przygotowujące do wdrożenia standardu TAPA TSR? Tak, wiele firm konsultingowych i jednostek certyfikujących oferuje specjalistyczne szkolenia i kursy przygotowujące do wdrożenia standardu TAPA TSR. Szkolenia te obejmują m.in.: zapoznanie z wymaganiami poszczególnych stopni zabezpieczeń według standardu TAPA TSR, wytyczne dotyczące wdrożenia zabezpieczeń oraz przygotowanie do audytu certyfikacyjnego.

Sprawdź również: Czym różnią się stopnie zabezpieczeń?

Zalety posiadania certyfikatu TAPA TSR 1

Jakie są korzyści dla firmy posiadania certyfikatu TAPA TSR 1zw kontekście bezpieczeństwa logistycznego? Przejście pozytywnego audytu TAPA i uzyskanie certyfikacji TAPA TSR 1 przynosi firmie transportowej szereg korzyści i są to m.in.:

 • zwiększone bezpieczeństwo transportowanych ładunków - usprawnienie procedur i zabezpieczeń w celu ochrony ładunków,
 • optymalizacja procesów transportowych i redukcja ryzyka - identyfikacja i eliminacja słabych punktów w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie,
 • spełnienie wymagań klientów dotyczących wysokich standardów bezpieczeństwa,
 • zwiększenie zaufania klientów - klienci mogą być pewni, że ich towary są transportowane w bezpieczny sposób,
 • poprawa wizerunku firmy jako godnego zaufania partnera logistycznego - certyfikat TAPA TSR 1 jest dowodem na przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa,
 • możliwość ubiegania się o kontrakty wymagające certyfikacji TAPA,
 • konkurencyjność na rynku - firma transportowa posiadająca certyfikat TAPA TSR 1 znacząco wyróżnia się na tle konkurencji.

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.