Jakie są etapy audytu TAPA?

Audyt TAPA (Transported Asset Protection Association) to proces oceny zgodności z wymaganiami standardów TAPA TSR (Truck Security Requirements). TAPA TSR to zestaw wytycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ładunków podczas transportu drogowego. Jakie są etapy audytu TAPA i dlaczego jest on tak istotny dla zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w transporcie? Sprawdźmy to!

Co to jest audyt TAPA?

Audyt TAPA to proces oceny zgodności z wytycznymi TAPA, który pomaga firmom zwiększyć bezpieczeństwo swoich operacji logistycznych. Audyt TAPA polega na szczegółowej weryfikacji zgodności procedur, zabezpieczeń fizycznych i technicznych danej firmy z wymaganiami określonymi w standardach TAPA, takich jak - TAPA TSR (Trucking Security Requirements) dla transportu drogowego. Audyt TAPA jest przeprowadzany przez niezależnych, akredytowanych audytorów TAPA.

Przygotowanie do audytu TAPA

Jak przygotować się do audytu TAPA? Aby przygotować się do audytu TAPA, firma powinna podjąć kroki przygotowawcze:

  • dokładnie zapoznać się z wymaganiami odpowiedniego standardu TAPA (np. TSR),
  • przeprowadzić audyt wewnętrzny i zidentyfikować obszary wymagające dostosowania,
  • wdrożyć brakujące procedury, zabezpieczenia fizyczne i techniczne,
  • przeszkolić personel w zakresie nowych wymogów bezpieczeństwa,
  • przygotować wymaganą dokumentację.

Jakie są etapy audytu TAPA? 

Audyt TAPA przeprowadza się zgodnie z określonymi zasadami i procedurami, które obejmują następujące etapy:

  • wstępna ocena - analiza dokumentacji i procedur firmy,
  • inspekcja na miejscu - wizyta audytora w firmie, ocena fizycznych zabezpieczeń oraz zgodności procedur z wymaganiami TAPA,
  • raport audytorski - przygotowanie szczegółowego raportu z wnioskami i rekomendacjami,
  • działania korygujące - wdrożenie zaleceń audytora i poprawa wskazanych obszarów,
  • kontrola poaudytowa - sprawdzenie skuteczności działań naprawczych i finalna ocena.

Po zakończeniu audytu, audytor przygotowuje raport, który szczegółowo opisuje wyniki oceny. Jeśli firma spełnia wszystkie wymagania - otrzymuje certyfikat TAPA. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że certyfikacja TAPA TSR nie jest końcem procesu, lecz początkiem ciągłego doskonalenia! Firma musi regularnie monitorować swoje procedury i systemy, aby zapewnić stałą zgodność z wymaganiami.

Znaczenie audytu TAPA w transporcie

Dla firmy Eltrans, która specjalizuje się w transporcie leków i towarów wysokiej wartości, audyt TAPA jest niezbędnym narzędziem zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Spełnienie standardów TAPA TSR1 gwarantuje, że transportowane przez nas ładunki są maksymalnie chronione przed kradzieżą i innymi zagrożeniami, co z kolei buduje zaufanie klientów i wzmacnia pozycję naszej firmy na rynku.

Więc jeśli chcesz zlecić transport towarów wartościowych - to zapraszamy Cię do nas! Umów się na rozmowę, zadzwoń lub napisz do nas już dziś! Sprawdź - co możesz zyskać i ile zaoszczędzisz dzięki naszej ofercie - transport towarów wysokiej wartości

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.