Audyt TAPA - Co powinieneś o nim wiedzieć?

Audyt TAPA jest kluczowym narzędziem oceny, a celem audytu jest sprawdzenie, czy firma spełnia wymagania standardów TAPA, które są globalnie uznawanymi wytycznymi dotyczącymi ochrony ładunków przed kradzieżą i uszkodzeniem. Organizacja TAPA zrzesza największych producentów, przewoźników i centra logistyczne na świecie, dążąc do minimalizacji ryzyka kradzieży ładunków. Audyt TAPA - Co powinieneś o nim wiedzieć? Sprawdźmy to!

Czym jest audyt TAPA i dlaczego jest ważny dla firm transportowych?

Audyt TAPA (Transported Asset Protection Association) jest niezależną oceną zgodności procedur, zabezpieczeń fizycznych i technicznych firmy z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa TAPA. Audyt TAPA jest to kluczowy element procesu certyfikacji, gwarantujący najwyższe standardy ochrony ładunków przed kradzieżami i napadami.

Audyt TAPA to proces oceny zgodności z wytycznymi TAPA, który pomaga firmom zwiększyć bezpieczeństwo swoich operacji logistycznych. Jest niezmiernie ważny, ponieważ zapewnia ochronę ładunków przed kradzieżą i uszkodzeniem, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania klientów i ochrony wartościowych towarów.

Certyfikacja TAPA, wymagająca przejścia audytu, nie jest wymogiem prawnym, ale często jest wymagana w kontraktach handlowych i umowach w łańcuchu dostaw przez klientów oczekujących wysokich standardów bezpieczeństwa. Audyt TAPA jest ważny dla firm transportowych, ponieważ pozytywny wynik audytu przynosi firmie szereg korzyści biznesowych i wizerunkowych, dlatego warto dokładnie przygotować się do tego procesu

Czy audyt TAPA jest obowiązkowy dla firm z branży logistycznej?

Nie, audyt TAPA nie jest obowiązkowy z punktu widzenia prawa. Jest to dobrowolny proces certyfikacji, na który decydują się firmy chcące potwierdzić spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w magazynowaniu i transporcie towarów wysokiej wartości.

Audyt TAPA jest obowiązkowy tylko dla firm, które chcą uzyskać lub odnowić certyfikat zgodności ze standardami bezpieczeństwa TAPA, takimi jak:

 • TAPA TSR - dla transportu drogowego,
 • TAPA FSR - dla obiektów magazynowych.

Sprawdź: Przewóz leków

Audyt TAPA - na czym polega?

Audyt TAPA polega na szczegółowej weryfikacji zgodności procedur, zabezpieczeń fizycznych i technicznych danej firmy z wymaganiami określonymi w standardach TAPA, takich jak - TAPA TSR (Trucking Security Requirements) dla transportu drogowego. Audyt TAPA jest przeprowadzany przez niezależnych, akredytowanych audytorów TAPA.

Proces audytu TAPA - co obejmuje?

Jakie są kroki procesu przeprowadzania audytu TAPA? Proces audytu TAPA obejmuje kilka kluczowych etapów i są to następujące kroki:

 • wybór jednostki certyfikującej i wniesienie opłaty rejestracyjnej,
 • ustalenie terminu audytu na miejscu w firmie,
 • weryfikacja przez audytora procedur, zabezpieczeń fizycznych i technicznych,
 • identyfikacja ewentualnych niezgodności i ustalenie harmonogramu ich usunięcia,
 • przekazanie dowodów usunięcia niezgodności audytorowi,
 • przyznanie certyfikatu TAPA po pozytywnym wyniku audytu.

Zasady przeprowadzania audytu TAPA

Audyt TAPA przeprowadza się zgodnie z określonymi zasadami i procedurami, które i obejmują następujące elementy:

 • wstępna ocena - analiza dokumentacji i procedur firmy,
 • inspekcja na miejscu - wizyta audytora w firmie, ocena fizycznych zabezpieczeń oraz zgodności procedur z wymaganiami TAPA,
 • raport audytorski - przygotowanie szczegółowego raportu z wnioskami i rekomendacjami,
 • działania korygujące - wdrożenie zaleceń audytora i poprawa wskazanych obszarów,
 • kontrola poaudytowa - sprawdzenie skuteczności działań naprawczych i finalna ocena.

Jakie są typowe obszary oceny podczas audytu TAPA?

Podczas audytu TAPA audytor weryfikuje szereg obszarów związanych z bezpieczeństwem, takich jak:

 • kontrola dostępu i ochrona obwodowa,
 • systemy bezpieczeństwa i monitoringu,
 • procedury bezpieczeństwa i szkolenia pracowników,
 • zabezpieczenia fizyczne pojazdów i ładunków,
 • planowanie i realizacja transportu.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że audytor podczas przeprowadzania audytu TAPA, weryfikuje zarówno dokumentację, jak i praktyczne wdrożenie wymaganych środków bezpieczeństwa.  

Sprawdź również: Czym różnią się stopnie zabezpieczeń TAPA?

Narzędzia i techniki wykorzystywane w audycie TAPA

Audytorzy TAPA podczas przeprowadzania audytu wykorzystują różne narzędzia i techniki, takie jak:

 • listy kontrolne - sprawdzenie zgodności z wymaganiami,
 • wywiady z pracownikami - ocena wiedzy i świadomości z zakresu bezpieczeństwa,
 • inspekcje wizualne - ocena stanu zabezpieczeń fizycznych,
 • analiza dokumentacji - przegląd polityk i procedur w firmie.

Korzyści z audytu TAPA

Przejście pozytywnego audytu TAPA i uzyskanie certyfikacji przynosi firmie szereg korzyści i są to m.in.:

 • zwiększone bezpieczeństwo transportowanych ładunków - usprawnienie procedur i zabezpieczeń w celu ochrony ładunków,
 • optymalizacja procesów transportowych i redukcja ryzyka - identyfikacja i eliminacja słabych punktów w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie,
 • spełnienie wymagań klientów dotyczących wysokich standardów bezpieczeństwa,
 • zwiększenie zaufania klientów - klienci mogą być pewni, że ich towary są transportowane w bezpieczny sposób,
 • poprawa wizerunku firmy jako godnego zaufania partnera logistycznego - certyfikat TAPA jest dowodem na przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa,
 • możliwość ubiegania się o kontrakty wymagające certyfikacji TAPA.

Znaczenie audytu TAPA dla bezpieczeństwa logistyki

Audyt TAPA jest kluczowy dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa logistycznego w Polsce i na świecie. Pomaga w identyfikacji ryzyka, wdrażaniu odpowiednich środków ochrony i ciągłym doskonaleniu procesów zabezpieczających.Jak przygotować się do audytu TAPA? Aby przygotować się do audytu TAPA, firma powinna:

 • dokładnie zapoznać się z wymaganiami odpowiedniego standardu TAPA (np. TSR),
 • przeprowadzić audyt wewnętrzny i zidentyfikować obszary wymagające dostosowania,
 • wdrożyć brakujące procedury, zabezpieczenia fizyczne i techniczne,
 • przeszkolić personel w zakresie nowych wymogów bezpieczeństwa,
 • przygotować wymaganą dokumentację.

Czy istnieją certyfikacje lub akredytacje związane z audytem TAPA, które warto uzyskać?

Tak, uzyskanie certyfikatu TAPA FSR (Facility Security Requirements) lub TAPA TSR (Transported Asset Protection) jest wartościowe, ponieważ potwierdza zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa w logistyce.
Audyt TAPA jest dobrowolnym procesem certyfikacji, na który decydują się firmy chcące potwierdzić spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w transporcie i magazynowaniu towarów wysokiej wartości.

Co warto wiedzieć? Transport towarów wartości to zadanie, które wymaga zaawansowanej wiedzy i fachowego podejścia, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom z firmy transportowej Eltrans, bo naszą specjalizacją jest międzynarodowy transport drogowy leków oraz transport towarów wysokiej wartości zgodnie z wytycznymi TAPA TSR 1! 

Więc jeśli chcesz zlecić transport towarów wartościowych - to zapraszamy Cię do nas! Umów się na rozmowę, zadzwoń lub napisz do nas już dziś! Sprawdź - co możesz zyskać i ile zaoszczędzisz dzięki naszej ofercie - transport towarów wysokiej wartości

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.