Jak wygląda transport leków?

Jak wygląda transport leków z miejsca ich wytworzenia do punktu sprzedaży? Przewóz leków w transporcie drogowym musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, co dla firm transportowych, jest bez wątpienia bardzo wymagający zadaniem. Warto bowiem mieć na uwadze fakt, że warunki magazynowania i transportu leków w Polsce są regulowane przez szereg przepisów, które mają na celu ochronę konsumentów, czyli zagwarantowanie ludziom bezpieczeństwa podczas stosowania preparatów leczniczych. Jak transportowane są leki w Polsce? Sprawdźmy to!

Czytaj również: Kiedy potrzebny jest ADR

  • Transport leków w Polsce - przepisy
  • Jak powinien wyglądać transport leków zgodnie z GDP?
  • Kto może przewozić leki?
  • Jak wygląda transport leków? - podsumowanie

Transport leków w Polsce - przepisy

Transport leków w Polsce, czyli transport farmaceutyczny to jeden z bardziej wymagających rodzajów przewozów w transporcie drogowym. Kwestie transportu produktów leczniczych (nazwa ustawowa leków w Polsce) regulują: ustawa z 2001 roku - Prawo farmaceutyczne i Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które to szczegółowo określają warunki ich transportu, załadunku i rozładunku. 

Warto mieć na uwadze fakt, że wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w Polsce są co jakiś czas aktualizowane, a ostatnie zmiany (z 13 marca 2015, z 14 kwietnia 2021 i z 16 listopada 2021) to m.in. takie oto zapisy: “Do dostawy dołącza się dokument zawierający datę, nazwę i postać farmaceutyczną produktu leczniczego, numer serii i datę ważności, dostarczaną ilość, nazwę i adres dostawcy, nazwę odbiorcy i jego adres, adres dostawy (adres, pod którym rzeczywiście znajdują się pomieszczenia magazynowe) oraz warunki transportu i przechowywania danych produktów leczniczych, a dokumentację prowadzi się w taki sposób, aby móc ustalić, gdzie w danym momencie rzeczywiście znajduje się produkt leczniczy.”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej to m.in. Rozdział 9 - TRANSPORT, który w & 9.1 i 9.2 określa warunki ogólne transportu produktów leczniczych:

  • przedsiębiorca dostarczający produkty lecznicze odpowiada za ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, fałszowaniem i kradzieżą oraz za zapewnienie, aby podczas transportu temperatura była utrzymywana w dopuszczalnych granicach;
  • niezależnie od środka transportu należy zapewnić możliwość wykazania, że produkty lecznicze nie znajdowały się w warunkach, które mogłyby pogorszyć ich jakość i integralność;
  • przy planowaniu transportu należy stosować podejście oparte na ocenie ryzyka.

Jak powinien wyglądać transport leków zgodnie z GDP?

Transport leków zgodnie z GDP oznacza, że wszystkie produkty lecznicze są przewożone przeznaczonymi do tego celu, specjalnymi pojazdami chłodniczymi z wymaganymi certyfikatami. Warunki przewozu, w tym: temperatura, wilgotność i inne parametry przechowywania paczek z lekami podczas transportu, muszą być ściśle kontrolowane i monitorowane, aby jakość i właściwości leków podczas dystrybucji nie uległy zmianie. Dodatkowo, cały proces załadunku i rozładunku musi się odbywać sprawnie i szybko, aby nie przerwać ciągu chłodniczego i ograniczyć ryzyko związane z jakością produktów leczniczych.

Podczas transportu towarów wartościowych oraz leków najważniejsza jest bez wątpienia kwestia utrzymania stałej i odpowiedniej, zależnej od rodzaju preparatu, wilgotności i temperatury. Z tego powodu, pojazdy służące do transportu leków (towarów wrażliwych) powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę termometrów, które umożliwiają rejestrację temperatury w łańcuchu chłodniczym dostaw. Warto też mieć na uwadze fakt, że przedział właściwych temperatur dla przewozu leków to bardzo wąski zakres i najczęściej jest to tzw. zimny ciąg, czyli temperatury w przedziale 2-8°C. Ale niektóre produkty mogą wymagać temperatury na poziomach: 8-15°C lub 15-25°C. 

Podczas przewozu leków w temperaturze kontrolowanej niezbędne jest użycie sprzętu monitorującego jej wysokość, a każde wahanie powinno być skrupulatnie odnotowane. Dodatkowo, system nadzorujący warunki zimnego łańcucha dostaw powinien posiadać możliwość zaalarmowania w przypadku wykrycia odstępstw od przyjętych warunków przechowywania towaru. Kolejnym czynnikiem bezpieczeństwa podczas transportu leków jest możliwość przekazywania informacji o lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym za pomocą GPS. Monitoring GPS umożliwia także kontrolę czasu załadunku i rozładunku.

Bezpieczny transport leków wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Te surowe standardy i procedury określają, że leki muszą być całkowicie zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków zewnętrznych, zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i kradzieżą. Transport farmaceutyków wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych GDP, aby zapobiec także wprowadzaniu sfałszowanych leków do łańcucha dostaw. 

Kto może przewozić leki?

Odpowiedzialność za bezpieczny transport leży w gestii przewoźników - specjalistycznych firm transportowych. Firma transportowa uczestnicząca w przewozie leków musi zapewnić maksymalną ochronę przewożonym produktom, a jako uczestnik w łańcuchu dostaw produktów leczniczych, powinna spełniać także rygorystyczne wymogi GDP. Kto może przewozić leki? Doświadczeni spedytorzy, którzy koordynują międzynarodowy przewóz leków w Polsce, wiedzą, że tylko odpowiedzialny i wykwalifikowany przewoźnik dysponujący własną flotą środków transportu może być zaangażowany w takie zadanie.

Warto mieć na uwadze fakt, że w Polsce, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie hurtowego obrotu produktami leczniczymi, zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego zobowiązani są do przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu informacji o środkach transportu wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem. Wytwórcy i importerzy produktów leczniczych oraz przedsiębiorcy prowadzący hurtownie farmaceutyczne mają obowiązek przekazywania pełnej i aktualnej listy środków transportu (Zgłoszenie listy środków transportu).

Jak wygląda transport leków? - podsumowanie:

Transport leków, czyli transport farmaceutyczny to zapewnienie bezpieczeństwa i restrykcyjnych warunków przewozu leków z punktu A do punktu B, od nadawcy do odbiorcy. Leki to towary, które wymagają szczególnej troski podczas transportu, zarówno ze względu na ich właściwości, wrażliwość na warunki przechowywania, jak i surowe regulacje prawne. Bezpieczeństwo tego procesu ma kluczowe znaczenie, ponieważ nawet najdrobniejsza zmiana temperatury i wilgotności podczas magazynowania i przewozu, może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji, takich jak: uszkodzenie lub zepsucie całych partii leków.

Bezpieczny transport leków to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów prawa, ale także troski o zdrowie i życie pacjentów! Bezpieczny transport leków to zadanie, które wymaga zaawansowanej wiedzy i fachowego podejścia, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom z firmy transportowej Eltrans, bo naszą specjalizacją jest międzynarodowy transport drogowy leków i towarów wysokiej wartości zgodnie z wytycznymi GDP i TAPA TSR 1

Więc jeśli chcesz zlecić transport produktów leczniczych - to zapraszamy Cię do nas! Umów się na rozmowę, zadzwoń lub napisz do nas już dziś - Tel. +48 519 756 785! Sprawdź - co możesz zyskać i ile zaoszczędzisz dzięki naszej ofercie - Transport farmaceutyczny!

 

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.