Kiedy potrzebny jest ADR?

ADR, czyli przepisy umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów mają zastosowanie w różnych kontekstach, gdy konieczny jest przewóz substancji lub przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Co to jest i kiedy potrzebny jest ADR? Sprawdźmy to!

Sprawdź również: Kogo nie dotyczy ADR?

 • Co to jest ADR?

 • Towary niebezpieczne - ADR 2023

 • Gdzie obowiązują przepisy ADR?

 • Jakie dokumenty i procedury są związane z przepisami ADR?

 • Kto musi posiadać ADR?

Czym jest ADR?

ADR ( franc. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku, a w 1975 została ratyfikowana przez Polskę.

Na mocy dyrektywy 94/55/WE z 1994 r. zakres obowiązywania przepisów zawartych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) został rozszerzony na transport krajowy. 

Dyrektywa ta została uchylona dyrektywą 2008/68/WE z 2008 roku, w której ustanowiono z kolei wspólny system dla wszystkich rodzajów krajowego transportu towarów niebezpiecznych w UE, tzn. transportu: kolejowego, wodnego i drogowego. Zapisy umowy ADR są uaktualniane co dwa lata i ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Więcej informacji o Umowie ADR jest ogólnodostępnych na rządowym serwisie internetowym Gov.pl.

Towary niebezpieczne - Transport ADR przepisy 2023

Jakie są towary niebezpieczne według ADR w 2023 roku? Najnowsze przepisy Umowy ADR zostały umieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce - Towary niebezpieczne. Obecnie obowiązujące przepisy międzynarodowe, czyli Umowa ADR 2023 to m.in. takie oto informacje:

Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,

 • Klasa 2 Gazy,

 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe,

 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące,

 • i materiały wybuchowe odczulone stałe,

 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie,

 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,

 • Klasa 5.1 Materiały utleniające,

 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne,

 • Klasa 6.1 Materiały trujące,

 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne,

 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze,

 • Klasa 8 Materiały żrące,

 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Warto dodać, że poszczególnym pozycjom materiałów niebezpiecznych w różnych klasach zostały przyporządkowane numery UN, aby zapewnić im międzynarodowe rozpoznanie i właściwe użytkowanie substancji i towarów niebezpiecznych. Dodatkowo, numer UN umieszcza się na pojazdach, podczas ich transportu. Kto może przewozić towary niebezpieczne? Tylko kierowca, która posiada ważne zaświadczenie ADR może kierować pojazdem przewożącym towary niebezpieczne po drogach.

Gdzie obowiązują przepisy ADR?

ADR stanowi obowiązującą umowę regulującą przewóz towarów niebezpiecznych na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Jednak przepisy te mają wpływ także na transport międzynarodowy w Europie. Umowa ta ma na celu zharmonizowanie przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, co zapewnia jednolite standardy i bezpieczeństwo na obszarze objętym umową ADR.

Jakie dokumenty i procedury są związane z przepisami ADR?

Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga posiadania specjalnych dokumentów, takich jak np.:

 • zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • listy przewozowe, które zawierają informacje o numerze UN, nazwie towaru, grupie pakowania, itp.

Dodatkowo, przewoźnicy i kierowcy muszą spełniać określone procedury, włączając w to specjalne szkolenia i odpowiednie wyposażenie pojazdów.

Kto musi posiadać ADR?

Jeśli jesteś kierowcą i chcesz przewozić towary niebezpieczne (np. paliwa, chemikalia, materiały wybuchowe), musisz mieć ważne zaświadczenie ADR - taką informację znajdujemy w Internecie na Gov.pl. Oznacza to, że kierowcy chcący przewozić towary niebezpieczne muszą przejść specjalne szkolenie i spełniać określone wymagania, aby uzyskać kwalifikację ADR. Wszystko to ma na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa podczas transportu materiałów niebezpiecznych.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, że przepisy ADR obowiązują nie tylko przewoźników i kierowców, ale także producentów i odbiorców materiałów niebezpiecznych. Muszą oni zapewnić odpowiednie opakowanie i oznakowanie tych materiałów oraz dostarczyć właściwą dokumentację. ADR nakłada obowiązki w zakresie bezpieczeństwa na osoby uczestniczące w transporcie oraz odpowiednie instrukcje dla osób konkretnie zaangażowanych we wszystkie czynności związane z tymi towarami (pakowanie, napełnianie) i należą do nich m.in.: załadowca, nadawca, przewoźnik, a także odbiorca ładunku towarów niebezpiecznych. Z tego powodu, firma, która prowadzi pakowanie i załadunek towarów niebezpiecznych, powinna posiadać doradcę ADR. 

Transport farmaceutyczny to rodzaj transportu, w którym się specjalizujemy – jeżeli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej jak zapewniamy odpowiednie warunki w transporcie – skontaktuj się z nami! Tel. +48 519 756 785

 

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.