Transport leków zgodny z TAPA TSR 1 - minimalizacja ryzyka kradzieży w łańcuchu dostaw

 

Transporty leków ze względu na swoją wartość można zaliczyć do transportów podwyższonego ryzyka. Przewożone towary wymagają zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, w czym pomagają wytyczne TAPA TSR.

Dlaczego bezpieczeństwo w transporcie farmaceutycznym jest ważne?

Statystyki stowarzyszenia TAPA dotyczące kradzieży jasno pokazują, że liczby incydentów dotyczących kradzieży drogowych stale wzrastają. W roku 2022 TAPA opublikowała dane pokazujące, ze liczba zanotowanych kradzieży w roku 2022 ukształtowała się na poziomie ponad 10 tysięcy incydentów, z czego ponad 20% to kradzieże towaru bezpośrednio z pojazdów.

Przewożąc leki trzeba być świadomym zagrożenia związanego z kradzieżą towaru i konsekwencjami spowodowanymi ponownym wprowadzeniem skradzionego towaru do łańcucha dostaw. W transporcie leków najważniejsze jest zapewnienie odpowiednich warunków transportu, w tym wymaganej temperatury przewozu. Każda zmiana w warunkach transportu może  negatywnie wpłynąć na jakość leków, co spowodować może zagrożenie zdrowia lub życia odbiorcy towaru, którym jest pacjent.

 Jak więc można zminimalizować ryzyko kradzieży towaru w transporcie leków?

Czym jest TAPA?

Transport leków nakłada na uczestników łańcucha dostaw wymagania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków przewozu leków tj.:

 • transport farmaceutyków w odpowiedniej temperaturze,
 • odpowiednia wilgotność powietrza,
 • zabezpieczenie leków przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych,
 • ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym.

Jednak bardzo istotną kwestią jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo farmaceutyków.

Towary wysokiej wartości, do których zaliczamy leki, od momentu wyprodukowania do ostatecznego odbiorcy muszą być odpowiednio chronione przed kradzieżą i ingerencją osób trzecich.

Odpowiedzią na stale wzrastające ryzyko kradzieży towarów było utworzenie w roku 1997 stowarzyszenia TAPA, którego jednym z celów jest zapobieganie stratom w łańcuchu dostaw towarów wysokiej wartości. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu ciężarowego (TSR) mają za zadanie chronić produkty przewożone drogą lądową oraz zapewniać bezpieczeństwo kierowcom i pojazdom.

Rozróżniamy 3 klasy bezpieczeństwa:

 • level 1 – podwyższony poziom bezpieczeństwa,
 • level 2 – umiarkowana ochrona bezpieczeństwa,
 • level 3 – podstawowa ochrona bezpieczeństwa.

Najlepszym zabezpieczeniem w przewozie leków jest wybór i wdrożenie przez przewoźnika standardu TAPA TSR1, który jest najbardziej wymagający, ale też najlepiej minimalizuje ryzyko kradzieży towaru.

Sprawdź naszą ofertę: transport towarów wysokiej wartości

Co wyróżnia transporty TAPA

Transport produktów leczniczych zgodny z  wytycznymi TAPA TSR nakłada na przewoźnika konkretne wymagania, do których zaliczamy:

 • odpowiednie wyposażenie pojazdów,
 • zapewnienie wymaganych alarmów bezpieczeństw,
 • szkolenia personelu zaangażowanego w przewóz towarów wysokiej wartości,
 • planowanie tras w oparciu o analizę ryzyka i politykę bezpiecznych parkingów.

Aby zapewnić bezpieczeństwo farmaceutyków należy zadbać o to, aby przewóz produktów od punktu nadania, do punktu odbioru dotarł w nienaruszonym stanie.

Pojazdy w transporcie leków – wyposażenie zgodne z TAPA TSR1

 

zabezpieczenie - eltrans tsl

                                                                                                            Rys. 1 Zamek SBS z unikalną kłódką Abloy

Pojazdy wykorzystywane do transportu leków zgodnego z poziomem 1 wytycznych TAPA TSR muszą spełnić wymagania nie tylko dotyczące zachowania odpowiedniej temperatury, ale też szereg wymagań bezpieczeństwa.

Jednym z podstawowych warunków bezpiecznego przewozu jest system GPS umożliwiający generowanie wirtualnych korytarzy poruszania się pojazdów. Przy wykorzystaniu listy bezpiecznych parkingów, ustawia się wirtualne ogrodzenia, z których zadany pojazd nie może wyjechać. Każde opuszczenie pojazdu wiąże się z generowaniem alarmu, poinformowaniem centrum monitorowania i rozpoczęciem postępowania zgodnego z protokołem reagowania.

Istotną kwestią w wyposażeniu pojazdów są alarmy nieautoryzowanego otwarcia drzwi chłodni oraz ciągnika, zarówno dźwiękowe jak i informujące centrum monitorowania poprzez systemy telematyczne.

Konkretne wymagania postawione przez wytyczne TAPA TSR w kwestii alarmów bezpieczeństwa nakładają na przewoźnika konieczność posiadania specjalistycznego systemu telematycznego, który będzie informował m.in. o:

 • utracie sygnału GPS,
 • zaniku zasilania,
 • stanie baterii urządzenia śledzącego,
 • próbach manipulacji przy urządzeniu śledzącym.

Personel zaangażowany w transport farmaceutyków zgodny z TAPA TSR 1

 

transport leków TAPA TSR

                                                                                                      Rys. 2 Potwierdzenie szkolenia TAPA TSR

Zapewnienie najwyższego poziomu usługi transportu leków wiąże się z cyklicznymi szkoleniami personelu. Aby transport produktów leczniczych odbywał się zgodnie z najwyższym standardem bezpieczeństwa, zgodnymi z TAPA TSR1, należy zadbać o szkolenia personelu z dziedziny bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

Planowanie tras farmaceutyków w oparciu o wymagania TSR1

Podstawą w planowaniu tras przejazdu leków zgodnego z TAPA TSR 1 jest planowanie trasy w oparciu o analizę ryzyka. Należy wybierać trasy, na których nie doszło do incydentów bezpieczeństwa, w bliskości, których znajdują się autoryzowane parkingi. Do każdej trasy, której przedmiotem mają być towary objęte wytycznymi TSR1 należy sporządzić plan trasy, znaleźć bezpieczne parkingi i ustalić hasło bezpieczeństwa. Po załadunku, konieczne jest ustawienie wirtualnego korytarza poruszania się pojazdu oraz ustawienie wszystkich alarmów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo kierowcy w transporcie podwyższonego ryzyka

Podczas realizacji transportów towarów wysokiej wartości należy zadbać o bezpieczeństwo kierowcy. Kandydaci do transportu leków powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Istotnym elementem wyposażenia kierowcy jest podręcznik zawierający niezbędne instrukcje i protokoły reagowania na wypadek wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

W przypadku sytuacji zagrożenia, kierowcy muszą mieć możliwość poinformowania o tym fakcie centrum monitorowania. Odpowiedzią na to są przyciski bezpieczeństwa- pannic buton, które zamontowane są w kabinach kierowców ale też w mobilnych urządzeniach, na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia podczas przebywania kierowcy poza kabiną.

Transport leków zgodny z TAPA TSR 1 w przykładzie

W odpowiedzi na stale wzrastające ryzyko związane z kradzieżą towaru dbamy o to, aby realizowany przez nas przewóz produktów leczniczych opierał się nie tylko zgodnie z dobrą praktyką dystrybucyjną (uzupełnioną o prawo farmaceutyczne), ale też o najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami TAPA TSR 1. Aby transport leków przebiegał bezpiecznie, nasze chłodnie posiadają zaawansowany system elektroniczny umożliwiający nie tylko monitoring temperatury, ale też śledzenie przesyłki online 24h/7 oraz ustawianie szeregu alarmów informujących m.in. o zaniku sygnału GPS, próbach jego sabotażu czy stanie baterii urządzenia śledzącego.

Każdy kierowca oraz pracownik zaangażowany w przewóz towarów wysokiej wartości przechodzi szkolenia wstępne i doskonalące. Planowanie transportu przewozu leków odbywa się o opracowany plan trasy, listę bezpiecznych parkingów. Kierowcy znają hasła bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Statystyki dotyczące kradzieży w transporcie pokazują, że ryzyko incydentu bezpieczeństwa wzrasta z miesiąca na miesiąc. Aby temu zapobiec najlepiej wybierać przewoźników posiadających wdrożony standard TAPA.

Jeżeli szukasz przewoźnika zapewniającego transport leków w wymaganej temperaturze, zgodnego z najwyższym poziomem bezpieczeństwa

TAPA TSR1 – napisz lub zadzwoń: jakub@eltrans-tsl.pl , +48 519 756 785

 

 

Autor tekstu: Małgorzata Łazowska

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się
w transporcie międzynarodowym? Zapisz się do newslettera

Przesuń w prawo aby wysłać

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.