Zimny łańcuch dostaw - wszystko, co warto wiedzieć

Zimny łańcuch dostaw to strategia logistyczna, która zapewnia wysoką jakość przewożonych produktów. Zimny łańcuch dostaw, zwany także łańcuchem chłodniczym, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jakości i skuteczności dostarczanych produktów, zwłaszcza w przypadku leków i materiałów biologicznych. 

Zimny łańcuch dostaw jest szczególnie istotny w kontekście transportu i przechowywania produktów, które są szczególnie wrażliwe na temperaturę. Dzięki zimnemu łańcuchowi dostaw możliwe jest utrzymanie odpowiednich warunków przechowywania, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania uszkodzeniom i utrzymania stabilności składników aktywnych leków. Sprawdźmy zatem, co warto wiedzieć na temat - zimny łańcuch dostaw.

Czytaj również: Jak wygląda transport leków

 • Rodzaje łańcucha dostaw
 • Przepływy w łańcuchu dostaw
 • Warunki, jakie musi spełniać łańcuch dostaw
 • Kogo dotyczy zimny łańcuch dostaw?
 • Zimny łańcuch dostaw leków - systemy
 • Łańcuch chłodniczy - podsumowanie

Rodzaje łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw, zwany łańcuchem logistycznym, jest najprościej rzecz ujmując procesem od momentu złożenia zamówienia przez klienta, do dostarczenia produktu do klienta. Łańcuch dostaw, w dużym skrócie obejmuje:

 • planowanie,
 • realizację,
 • kontrolę wszystkich czynności związanych z przewozem produktów. 

W łańcuchu dostaw można wyróżnić kilka rodzajów. Rodzaje łańcucha dostaw to m.in.:
łańcuch dostaw wewnętrzny i zewnętrzny.

Łańcuch dostaw wewnętrzny obejmuje procesy związane z produkcją i dystrybucją w obrębie jednej firmy. Łańcuch dostaw zewnętrzny obejmuje natomiast procesy związane z dostawami od dostawców do klientów. 

Łańcuch dostaw, w zależności od branży i rodzaju produktów, może mieć różną strukturę i składać się z rozmaitych etapów. Wyróżniamy łańcuchy dostaw surowców, produkcyjne, dystrybucyjne oraz zwrotne. Każdy z nich pełni istotną rolę, ale w kontekście leków, szczególnie ważny jest bez wątpienia - zimny łańcuch dostaw.

Przepływy w łańcuchu dostaw

Przepływy w łańcuchu dostaw obejmują m.in.:

 • transport,
 • składowanie,
 • zarządzanie zapasami,
 • dystrybucję.

Transport jest kluczowym elementem łańcucha dostaw, ponieważ umożliwia przemieszczanie produktów między różnymi etapami łańcucha. Składowanie odpowiada za przechowywanie produktów w odpowiednich warunkach. Zarządzanie zapasami polega na kontrolowaniu ilości produktów w magazynie i ich rotacji, aby uniknąć nadmiernych zapasów lub braków, a dystrybucja to dostarczanie produktów do klientów.

Warunki, jakie musi spełniać łańcuch dostaw

Warunki, jakie musi spełniać łańcuch dostaw, zależą od rodzaju przewożonych produktów.
W przypadku zimnego łańcucha dostaw, kluczowe są niskie temperatury przechowywania, które muszą być utrzymywane na każdym etapie łańcucha dostaw, aby zapewnić integralność i skuteczność produktów. 

Podczas transportu leków najważniejsza jest bez wątpienia kwestia utrzymania stałej i odpowiedniej, zależnej od rodzaju preparatu, wilgotności i temperatury. Z tego powodu, pojazdy służące do transportu leków (towarów wrażliwych) powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę termometrów, które umożliwiają rejestrację temperatury w łańcuchu chłodniczym dostaw. 

Warto mieć na uwadze fakt, że przedział właściwych temperatur dla przewozu leków to bardzo wąski zakres i najczęściej jest to tzw. zimny ciąg, czyli temperatury w przedziale 2-8°C. Ale niektóre produkty mogą wymagać temperatury na poziomach: 8-15°C lub 15-25°C. 

Kogo dotyczy zimny łańcuch dostaw?

Zimny łańcuch dostaw dotyczy przede wszystkim producentów, dystrybutorów, aptek i innych podmiotów zaangażowanych w dostarczanie leków i innych produktów, które wymagają specjalnych warunków przechowywania. Dzięki zimnemu łańcuchowi dostaw możliwe jest zapewnienie, że produkty te dotrą do odbiorców w odpowiednim stanie, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania ich skuteczności i bezpieczeństwa.

Zimny łańcuch dostaw leków - systemy

Zimny łańcuch dostaw leków oznacza, że produkty lecznicze są przewożone przeznaczonymi do tego celu, specjalnymi pojazdami chłodniczymi z wymaganymi certyfikatami i systemami. Systemy zimnego łańcuchu dostaw odgrywają niezwykle ważną rolę, bo podczas przewozu leków w temperaturze kontrolowanej, zgodnie z GDP, niezbędne jest użycie sprzętu monitorującego jej wysokość, a każde wahanie powinno być skrupulatnie odnotowane. 

Systemy zimnego łańcuchu dostaw nadzorujące warunki przewozu powinny posiadać możliwość zaalarmowania w przypadku wykrycia odstępstw od przyjętych warunków przechowywania towaru. Kolejnym czynnikiem bezpieczeństwa podczas transportu leków jest monitoring GPS, który umożliwia kontrolę czasu załadunku i rozładunku towaru.

Łańcuch chłodniczy - podsumowanie:

Zimny łańcuch dostaw, zwany także łańcuchem chłodniczym, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jakości i skuteczności dostarczanych produktów, zwłaszcza w przypadku leków i materiałów biologicznych. 

Transport leków to nie tylko kwestia przestrzegania odpowiedniej temperatury podczas ich przewozu! Bezpieczny transport leków zgodny z GDP to zadanie, które wymaga zaawansowanej wiedzy i fachowego podejścia, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom z firmy transportowej Eltrans, bo naszą specjalizacją jest międzynarodowy transport drogowy leków w temperaturze kontrolowanej i towarów wysokiej wartości zgodnie z wytycznymi GDP i TAPA TSR 1

 

 

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.